Video

MUST 3

MUST 3 Lehimlenebilirlik Test Cihazı dünya çapında alanında 1 numaradır. 

MUST 3 sistemi, tüm modern lehimlenebilirlik test standardtlarının öncüsü olan orijinal Multicore Universal Solderability Tester (MUST) sisteminin son teknoloji evrimidir. Endüstiride hala lehimlenebilirlik testinin en önemli ölçüsüdür. 

MUST, başlangıçta AB'nin "Bright Project" adlı bir projesi aracılğyla NP, Siemens ve Philips ile işbirliği içinde geliştirilmiştir. NPL halen test metodunun gelişimine destek vermektedir. 

0.001mN'ye kadar ölçüm yapma kapasitesine sahip MUST alanında dünyadaki en hassas ve en kapsamlı donatılmış tet sistemidir.

Gen3 Systems IEC, IPC, ISO, BSI ve başka resmi standart yetkilileriyle aktif olarak birlikte çalışarak lehimlenebilirlik metrolojisinin devamına ve ilerlemesine destek olur. 

MUST 3 tüm başlıca uluslararsı standartlara uygun lehimlenebilirlik testi gerçekleştirerek ve her çeşit lehimlenebilirlik testi için gereksinimleri barındırarak alanında standartları belirler.

Bilgi alabilmek için Whatsapp destek hattımızı kullanabilirsiniz.