County Evo, bantlanmış radyal ve eksenel bileşenleri sayan mikrobilgisayar tabanlı bir bileşendir. İsteğe bağlı SMD adaptörü ile SMD bileşenlerini de sayabilir. Her iki yönde de (sağ veya sol) sayar. İstenen komponent sayısına ulaşıldığında ise duyulan bir alarm ile bir totalizör modu veya ön seçim modu sunmak için yapılabilir.